Title: Delta Decision

Artist: Miyuki Sawashiro, Maaya Uchida & Haruka Terui

Category: Anime

Source: Chaos Dragon