Title: Zankokuna Tenshi no Teize (Rei version)

Artist: Megumi Hayashibara

Category: Anime

Source: Evangelion